Rekvalifikační kurzy Zámečník a Základní kovoobráběčské práce

Zámečník


-    Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů,
     přístrojů a zařízení
-    Orientace v technologických postupech
-    Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a
     strojní obrábění a tvarování kovových a nekovových materiálů
-    Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy
     prvků a jakosti povrchu
-    Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním,
     stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním
-    Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů
-    Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu
-    Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí,
     pomůcek, přístrojů
-    Sestavování dílů, součástí, částí strojů a zařízeníZákladní kovoobráběčské práce

-    Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
-    Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích
     operací
-    Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním,
     stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
-    Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy
     prvků a jakosti povrchu
-    Výroba součástí na obráběcích strojích

 

 

Aktuality

Kontaktní formulář