Školení z oblasti CNC strojů

Příklad školení na míru (obsah a rozsah školení nastavíme dle potřeb zákazníka)

Kurz pro obsluhu CNC strojů – začátečníci

-    Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích
     operací na CNC strojích
-    Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy
     prvků a jakosti povrchu
-    Základy programování CNC, rozdělení CNC strojů, zadávání korekcí nástrojů
-    Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na
     různých druzích CNC strojů
-    Obsluha číslicově řízených výrobních strojů, linek a průmyslových robotů
-    Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů
-    Řídicí systémy FANUC, HEIDENHAIN


Kurz pro obsluhu CNC strojů – pokročilí


-    Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích
     operací na CNC strojích
-    Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy
     prvků a jakosti povrchu
-    Základy CNC programování, práce s programy (kopírování, tvorba, úpravy,
     mazání), korekce nástrojů, nastavení nulových bodů stroje
-    Upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy na různých
     druzích CNC strojů
-    Obsluha a seřizování CNC výrobních strojů
-    Ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů
-    Řídicí systémy FANUC, HEIDENHAIN

 

 

Aktuality

Kontaktní formulář